Category: Sports

วารสารเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วัตถุประสงค์และขอบเขต คู่มือการใช้งานระบบ Thai JO สมัครสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาแห่งประเทศไทย (สวกท) เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double- blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre) General Announcement: การปรับเปลี่ยน format ของบทความกำหนดการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก วารสารสำนักการกีฬา กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น 3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร…

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล เงื่อนไขและข้อกำหนด 2020 by , All rights reserved. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2560 สำหรับบรรณาธิการ การพิจารณาบทความ สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน กำหนดการรับวารสาร เกี่ยวกับวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ( 0 Files ) ชื่อวารสารชื่อเรื่องเทียบเคียงISSNหัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อยผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์ คลิกเพื่อดูทั้งหมด วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Core Health & Fitness ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก************************** Copyright © 2020.…